top of page

Kondycjonery gleby

Zdrowe gleby są podstawą systemu produkcji żywności. Wytwarzają zdrowe plony, a co za tym idzie, wysokie plony. W ciągu ostatnich 50 lat postęp w technologii rolniczej i zwiększony popyt związany z rosnącą populacją wywierają coraz większą presję na produktywność naszych gleby.

 

W wielu krajach intensywna produkcja roślinna zubożyła glebę, zagrażając jej zdolności produkcyjnej i możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

 

Zdrowa gleba to żywy, dynamiczny ekosystem z mikroskopijnymi i większymi organizmami, które pełnią wiele ważnych funkcji, w tym:

  • przekształcanie martwej i rozkładającej się materii oraz minerałów w składniki pokarmowe dla roślin

  • zwalczanie chorób roślin, szkodników i chwastów

  • poprawa struktury gleby z pozytywnym skutkiem dla zdolności gleby do retencji wody i składników pokarmowych

  • poprawa produkcji roślinnej

Black Magic

łączy azot, wapń, kwasy humusowe, cukry i pierwiastki śladowe w produkcie o niskim pH. Black Magic poprawi napowietrzenie gleby, zdolność zatrzymywania wody i drenaż gleby. Szczególnie polecany jest na gleby alkaliczne i zasolone, gdzie wapń wypiera sód i poprawia warunki wzrostu korzeni.

Stosować w krytycznych fazach wzrostu lub na bardzo zasadowych/słonych glebach, aby poprawić wigor roślin lub umożliwić regenerację po stresie. 

Nigdy nie przekraczać maksymalnego stężenia 0,5% (lub 500 g/100 L wody).

Grogreen Black Magic soil improver all sizes

Opakowania
200 g, 1
 kg, 5 kg

Unikalny preparat poprawiający glebę

Black Magic

SPECIFICATIONS
W/W (in %)
W/V (in %)
Total Nitrogen (N)
8.4
12.6
Nitric Nitrogen (N-NO3)
8.4
12.6
Calcium Oxide (CaO), soluble in water
14.7
22.1
Boron (B), soluble in water
0.03
0.045
Copper (Cu), EDTA-chelated, soluble in water
0.09
0.135
Iron (Fe), EDTA-chelated, soluble in water
0.23
0.35
Manganese (Mn), EDTA-chelated, soluble in water
0.13
0.2
Molybdenum (Mo), soluble in water
0.02
0.03
Zinc (Zn), EDTA-chelated, soluble in water
0.066
0.1
Lignosulfonates
13.5
20.25
Humic Acid
5
7.5
Page 1 of 1

How it's packaged

Soil improvers.jpg
K-Humate

do ulepszania gleby. Poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby poprzez dostarczenie węgla organicznego, potasu i źródła energii metabolicznej dla drobnoustrojów glebowych. To z kolei zwiększa napowietrzenie gleby i zdolność zatrzymywania wody.

 

Stosować w stężeniu 25 g/100 l wody. Powtarzać aplikacje przez cały sezon. Nigdy nie przekraczać maksymalnego stężenia 0,5% (lub 500 g/100 l wody).

 

Dobrze rozpuścić w wodzie przed opryskiem. Stosować odpowiednią ilość wody i unikać "spływania". Nie stosować podczas bardzo upalnej pogody lub na uprawach narażonych na stres wodny. Najlepszą porą stosowania jest wczesny poranek lub wieczór, gdy wilgotność w roślinie jest wysoka.

Opakowania
200 g, 1
 kg, 5 kg

Preparat potasowo-humusowy

K-Humus

Grogreen K-Humate soil improver 1kg
Grogreen K-Humate soil improver 5kg
Specifications
W/W %
Potassium Humate
85
Organic Matter
50
Potassium Oxide (K2O) in dry matter
12
Organic Carbon
20
Page 1 of 1

Jak zapakowane?

K-Humate Packaging information.jpg
bottom of page