top of page

Wizja i misje

Nasze wysokiej jakości produkty to proste rozwiązania umożliwiające ciągłe zwiększanie produktywności i wydajności gospodarstwa oraz napędzanie zrównoważonej i zdrowej produkcji żywności.

Lima Europe uważa, że badania i innowacje są kluczowymi czynnikami napędzającymi wspieranie i przyspieszanie przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Skalowanie innowacyjnych rozwiązań agroekologicznych, które zwiększają

zrównoważony rozwój naszego systemu

żywnościowego, leży u podstaw naszej misji i wizji.

Nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia

zrównoważonego systemu żywnościowego są niezbędne do osiągnięcia celów strategii „Od pola do stołu” – projektu Europejskiego Zielonego Ładu.

Leo Raeymaeckers, founder and CEO of Lima Europe NV
Leo Raeymaeckers Założyciel i CEO
Adrien Leclerck, part of the R&D team at Lima Europe
Adrien Declerck
R&D
Stefaan Pockelé, part of the R&D team at Lima Europe
Stefaan Pockelé
R&D

Badania i Rozwój

Biostymulatory roślin pozytywnie wpływają na funkcje fizjologiczne – poprawiają jakość plonu, efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz odporność na stresy abiotyczne. Dlatego jest to kluczowy

komponent zwiększający produktywności upraw, ale robi to w sposób szanujący ograniczenia planety.

Z tego powodu, dążąc do zachowania i przywrócenia zdrowia naszych gleb, dział badań i rozwoju Lima Europe koncentruje się obecnie na badaniach biostymulatorów. Mówiąc dokładniej, przeprowadzamy eksperymenty na mikroorganizmach promujących wzrost roślin oraz składnikach bioaktywnych (takich jakekstrakty roślinne).

Research & Innovation
Artboard 2.png
Artboard 2.png
Graphic representation of Lima's research process before launching a new product.

Proces badawczy w Limie

Literatura

Gruntowna analiza publikacji naukowych

stanowi podstawę procesu badawczego. 

Ocena wcześniejszych doświadczeń i teorii

pozwala nam zrozumieć możliwe luki

istniejące na polu badań i oferuje

informacje i metody, które mogą być

istotne dla projektu.

Laboratorium

Ten etap eksperymentu odbywa się w

dobrze kontrolowanym środowisku, co

pozwala badaczowi zidentyfikować związek

przyczynowo-skutkowy. Tutaj setki

biologicznych związków i mikroorganizmów są testowane w różnych warunkach.

Doświadczenia

Na tym etapie badania są dalej

dopracowywane. Rośliny rosną w ściśle

kontrolowanych warunkach, już nie w

laboratorium, ale raczej w szklarni, w celu

dalszej oceny wydajności naszych

wybranych mikroorganizmów i związków

biologicznych.  Następnym krokiem jest przetestowanie naszych produktów w środowisku „rzeczywistego świata”: badacz ma ograniczoną kontrolę nad zmiennymi i

środowiskiem. Zapewnia to wysoki poziom

adekwatności ekologicznej.

Formuła i Produkcja

Po zebraniu danych i ich przeglądu oraz

oszacowaniu wyników badań produkt jest

formułowany i wytwarzany. Formuła pomaga przechować produkt w określonym czasie i ma na celu ułatwienie jego obsługi 

użytkownikowi. Na tym etapie bierze się

pod uwagę wiele aspektów. Przykładowe

czynniki: rodzaju nośnika, temperatura

przechowywania i koszt surowców.

Rejestracja

Rejestracja jest obowiązkowa dla każdego

biostymulatora, który ma być sprzedawany

na rynku. Zapewnia to skuteczność i

bezpieczeństwo produktu, co jest

dowodem na to, że dostarczamy naszym

klientom wysokiej jakości produkty.

GREENDEAL

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest przyspieszenie naszego przejścia na bardziej zrównoważony system żywnościowy. Przedstawia nową kompleksową strategię „Od pola do stołu” – w celu zapewnienia przyjaznego dla środowiska, zdrowego i sprzyjającego inkluzywnemu społecznemu systemowi żywnościowemu. Lima Europa badania nad biostymulatorami napędzają realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zajęcie się problemem u źródła. Biostymulatory to nowatorskie podejścia, które wspierają procesy zachodzące w roślinie, a tym samym rozwiązują problemy, pomagając roślinie zmniejszyć zapotrzebowanie na czynniki zewnętrzne (takie jak pestycydy i nawozy). Badania Lima Europe nad biostymulantami pomagają rolnikom w rentownej uprawie wysokiej jakości plonów, jednocześnie pomagając UE w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki. Te działania na rzecz ochrony środowiska są również kluczowe dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważone rolnictwo leży u podstaw

Agendy 2030: 6 z 17 celów zrównoważonego rozwoju koncentruje się na zrównoważonym rolnictwie. Na przykład wysiłki na rzecz zwiększenia plonów uzupełniają wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania (elementy celu 2).

EUROPEAN
GREENDEAL

Greendeal
bottom of page